Dodał: okz_leczyca Data: 25/08/2021 - 01:13:48
Informacyjne

Zapraszamy do udziału w darmowym projekcie!


Może w nim uczestniczyć każdy:
 • z orzeczoną niepełnosprawnością w każdym stopniu (trzeba dostarczyć ważne orzeczenie)
 • niepracująca (nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy)
 • w wieku aktywności zawodowej (od 18 roku życia do emerytury)
 • mieszkaniec województwa łódzkiego.

 

Kliknij "czytaj więcej"!czytaj więcej...

Dodał: okz_leczyca Data: 31/12/2020 - 12:04:48
Informacyjne

  Od października 2020 OKZ w Łęczycy współrealizuje projekt "Pociąg do Roboty"

  Projekt „Pociąg do roboty” nr RPLD.09.01.01-10-B164/19, jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w partnerstwie z SYNERGIA Iwona Święcicka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  Kwota dofinansowania: 399 537,46 PLN  czytaj więcej...

   

  Menu główne

   

  Kontakt

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
  Centrum Kształcenia w Kutnie
  Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy

  ul. Bitwy Nad Bzurą 1
  99-100 Łęczyca

  tel. +48 24 721 37 29

  e-mail: ckleczyca@zdz.edu.pl
  Messenger: m.me/zdzleczyca

  Kategorie wiadomości