Terminy kursów
Aktualności
KURSY


Witamy w Ośrodku Kształcenia Zawodowego
w Łęczycy!


Realia wymagają od nas gotowości do zmian, elastyczności, zdolności do szybkiego podejmowania decyzji. Katalog kursów i szkoleń Centrum Kształcenia w Kutnie i Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Łęczycy dotyczy tych dziedzin i kierunków, którymi współczesny rynek pracy wykazuje największe zainteresowanie. Bogata oferta kursowa wyróżnia nas spośród innych firm szkoleniowych, a wiarygodność firmy potwierdzona jest przez wieloletnią obecność na rynku. Zapraszamy do zdobywania wiedzy - zarówno na organizowanych przez nas kursach, jak i w prowadzonych przez Centrum Szkołach.

ZDZ w Warszawie, 00-252 Warszawa, ul. Podwale 13, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000025209, NIP 526-025-13-74, REGON 000512361.