Ważne ogłoszenie!

Osoby, które 3 sierpnia zdawały egzamin UDT na wózki jezdniowe, zapraszam do odbioru zaświadczeń!

Odbiór wyłącznie osobisty.

Zamknij

Terminy kursów
Aktualności
KURSY

Ważne ogłoszenie!

Osoby, które 3 sierpnia zdawały egzamin UDT na wózki jezdniowe, zapraszam do odbioru zaświadczeń!

Odbiór wyłącznie osobisty.

Zamknij


Witamy w Ośrodku Kształcenia Zawodowego
w Łęczycy!


Jesteśmy gotowi do zmian, elastyczni, zdolni do szybkiego podejmowania decyzji. Katalog kursów i szkoleń Centrum Kształcenia w Kutnie i Ośrodka Kształcenia Zawodowego
w Łęczycy dotyczy tych dziedzin i kierunków, którymi współczesny rynek pracy wykazuje największe zainteresowanie. Bogata oferta kursowa wyróżnia nas spośród innych firm szkoleniowych, a wiarygodność firmy potwierdzona jest przez wieloletnią obecność na rynku. Zapraszamy do zdobywania wiedzy - zarówno na organizowanych przez nas kursach, jak i w prowadzonych przez Centrum Szkołach.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy
ul. Bitwy nad Bzurą 1
tel. 24 721-37-29
ckleczyca@zdz.edu.pl
www.leczyca.zdz-kutno.pl
m.me/okzleczyca

ZDZ w Warszawie, 00-252 Warszawa, ul. Podwale 13,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000025209, NIP 526-025-13-74, REGON 000512361, BDO 000417822