Ogłoszenia

 

Zamknij

Terminy kursów
Aktualności
KURSY

Ogłoszenia

 

Zamknij


Witamy na stronie Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Łęczycy!


Zapraszamy do zdobywania wiedzy! Katalog kursów i szkoleń Centrum Kształcenia w Kutnie i Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Łęczycy dotyczy tych dziedzin i kierunków, którymi współczesny rynek pracy wykazuje największe zainteresowanie. Bogata oferta kursowa wyróżnia nas spośród innych firm szkoleniowych, a wiarygodność firmy potwierdzona jest przez wieloletnią obecność na rynku. Jesteśmy gotowi do zmian i zdolni do szybkiego podejmowania decyzji.
Zapraszamy do kontaktu!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy
ul. Bitwy nad Bzurą 1
tel. 24 721-37-29
ckleczyca@zdz.edu.pl
www.leczyca.zdz-kutno.pl
m.me/zdzleczyca


ZDZ w Warszawie, 00-252 Warszawa, ul. Podwale 13,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000025209,
NIP 526-025-13-74, REGON 000512361, BDO 000417822