Terminy

Nazwa Obsługa wózków jezdniowych i bezpieczna wymiana butli
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Data kursu 2024-04-24
program kursu zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego
Czas trwania kursu: 40
Nazwa Szkolenie dla osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne E / D
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Data kursu 2024-05-01
Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia klasy E / D (tzw uprawnienia SEP)
Czas trwania kursu: 8
Nazwa Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Data kursu 2024-05-01
Kurs przygotowuje uczestników do pracy zawodowej w charakterze opiekuna. Program kursu umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności i podstawowej wiedzy o profesjonalnej opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Czas trwania kursu: 50
Nazwa Szkolenia z zakresu BHP - RÓŻNE RODZAJE
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Data kursu 2024-05-01
Szkolenia wstępne; Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach: robotniczych (8 godz) -- administracyjno-biurowych (8 godz) -- kierowniczych i pracodawców (16 godz) -- pracodawców pełniących obowiązki służby BHP (64 godz) -- służb BHP (32 godz) -- inżynieryjno-technicznych (16 godz)
Czas trwania kursu: 8
Nazwa Operator kombajnów zbożowych i sieczkarni samojezdnych
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Data kursu 2024-05-02
Uzyskanie uprawnień do obsługi kombajnów zbożowych i sieczkrani samojezdnych
Czas trwania kursu: 89

Menu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy

ul. Bitwy Nad Bzurą 1
99-100 Łęczyca

tel. +48 24 721 37 29

e-mail: ckleczyca@zdz.edu.pl
Messenger: m.me/zdzleczyca

Polecamy

PRZEDSZKOLE