kategorie

Nazwa Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Przygotowanie pedagogiczne osób prowadzących praktyczną nauki zawodu
Wymagania/adresaci Nauczyciele praktycznej nauki zawodu, wykształcenie minimum średnie lub tytuł mistrza w zawodzie
Czas trwania 150
Typ zaświadczenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego zgodne ze wzorem MEN
Najbliższy termin
Nazwa Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Przygotowanie pedagogiczne osób prowadzących praktyczną nauki zawodu w zakładach pracy
Wymagania/adresaci Instruktorzy praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, wykształcenie minimum średnie lub tytuł mistrza w zawodzie
Czas trwania 85
Typ zaświadczenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego zgodne ze wzorem MEN
Najbliższy termin
Nazwa Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Doskonalenie kadry pedagogicznej
Wymagania/adresaci Nauczyciele stażyści, kontraktowi i mianowani ubiegający się o wyższy stopień awansu zawodowego, inni nauczyciele i wychowawcy ze szkół publicznych i niepublicznych oraz inne osoby uprawnione do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej
Czas trwania 30
Typ zaświadczenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN
Najbliższy termin
Nazwa Zarządzanie i organizacja czasem.
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Doskonalenie kadry pedagogiczne
Wymagania/adresaci Nauczyciele stażyści, kontraktowi i mianowani ubiegający się o wyższy stopień awansu zawodowego, kadra kierownicza placówek oświatowych oraz inni nauczyciele i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego
Czas trwania 5
Typ zaświadczenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu, seminarium, warsztatów
Najbliższy termin
Nazwa Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów w doskonaleniu efektów kształcenia.
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Doskonalenie kadry pedagogicznej
Wymagania/adresaci Nauczyciele stażyści, kontraktowi i mianowani ubiegający się o wyższy stopień awansu zawodowego, kadra kierownicza placówek oświatowych oraz inni nauczyciele i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego
Czas trwania 5
Typ zaświadczenia Zaświadczenie ukończenia kursu, seminarium, warsztatów
Najbliższy termin
Nazwa Internet i multimedia.
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Doskonalenie kadry pedagogicznej
Wymagania/adresaci Nauczyciele stażyści, kontraktowi i mianowani ubiegający się o wyższy stopień awansu zawodowego, kadra kierownicza placówek oświatowych oraz inni nauczyciele i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego
Czas trwania 12
Typ zaświadczenia Zaświadczenie ukończenia kursu, seminarium, warsztatów
Najbliższy termin

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy

ul. Bitwy Nad Bzurą 1
99-100 Łęczyca

tel. +48 24 721 37 29

e-mail: ckleczyca@zdz.edu.pl
Messenger: m.me/zdzleczyca

Polecamy

Polecamy