kategorie

Nazwa Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
Wymagania/adresaci
Czas trwania 5
Typ zaświadczenia Zaświadczenie ukończenia kursu zgodne ze wzorem MEN
Najbliższy termin
Nazwa Okresowe BHP na stanowiskach robotniczych
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Wymagania/adresaci Osoby pracujące na stanowiskach robotniczych
Czas trwania 8
Typ zaświadczenia
Najbliższy termin
Nazwa Okresowe BHP na stanowiskach administracyjno-biurowych
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Wymagania/adresaci Osoby pracujące na stanowiskach administracyjno-biurowych
Czas trwania 8
Typ zaświadczenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z obowiązującymi przepisami
Najbliższy termin
Nazwa Okresowe BHP dla pracodawców
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Wymagania/adresaci Kierownicy, dyrektorzy, właściciele firm
Czas trwania 16
Typ zaświadczenia
Najbliższy termin
Nazwa Okresowe BHP dla kierujących pracownikami
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Wymagania/adresaci Brygadziści, mistrzowie, kierownicy wydziałów, działów, oddziałów
Czas trwania 16
Typ zaświadczenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN
Najbliższy termin
Nazwa Okresowe BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Wymagania/adresaci Rozpoczynający pracę w charakterze technologów, organizatorów produkcji i innych pracowników inżynieryjno-technicznych
Czas trwania 16
Typ zaświadczenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN
Najbliższy termin
Nazwa Okresowe dla służb BHP
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla inspektorów
Wymagania/adresaci Osoby rozpoczynające pracę w służbie BHP
Czas trwania 32
Typ zaświadczenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN
Najbliższy termin
Nazwa Szkolenia z zakresu BHP - RÓŻNE RODZAJE
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Szkolenia wstępne; Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach: robotniczych (8 godz) -- administracyjno-biurowych (8 godz) -- kierowniczych i pracodawców (16 godz) -- pracodawców pełniących obowiązki służby BHP (64 godz) -- służb BHP (32 godz) -- inżynieryjno-technicznych (16 godz)
Wymagania/adresaci
Czas trwania 8
Typ zaświadczenia
Najbliższy termin

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy

ul. Bitwy Nad Bzurą 1
99-100 Łęczyca

tel. +48 24 721 37 29

e-mail: ckleczyca@zdz.edu.pl
Messenger: m.me/zdzleczyca

Polecamy

Polecamy