kategorie

Nazwa Podstawy obsługi komputera
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Poznanie podstaw obsługi komputera. Budowa komputera, środowisko MS Windows, edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel, podstawy użytkowania Internetu, programy narzędziowe
Wymagania/adresaci Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera
Czas trwania 45
Typ zaświadczenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN
Najbliższy termin
Nazwa Obsługa komputera II stopnia [dla zaawansowanych]
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Rozszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi komputera. Edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel, obsługa baz danych na przykładzie MS Access, tworzenie prezentacji przy pomocy MS Power Point, sieć Internet
Wymagania/adresaci Znajomość podstaw obsługi komputera
Czas trwania 45
Typ zaświadczenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN
Najbliższy termin
Nazwa Linux: obsługa systemu / administracja serwerem
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Zapoznanie z podstawami administracji systemem Linux. Użytkowanie systemu, systemy firewall, współdzielenie łącza internetowego, konfiguracja usług sieciowych [m.in. serwer plików]
Wymagania/adresaci Znajomość obsługi komputera
Czas trwania 30
Typ zaświadczenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN
Najbliższy termin
Nazwa Projektowanie stron WWW
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Zapoznanie z językiem HTML i wykorzystanie wiedzy do samodzielnego projektowania stron WWW. Oprócz HTML omówienie PHP, elementów FLASH, podstaw DTP
Wymagania/adresaci Znajomość obsługi komputera
Czas trwania 30
Typ zaświadczenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN
Najbliższy termin
Nazwa Programista stron WWW (projekt UE)
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Projektowanie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5/CSS3/JavaScript, podstawy programowania stron z wykorzystaniem PHP i bazy danych MySQL
Wymagania/adresaci Grupa docelowa: • osoby w wieku 30 lat i więcej, • bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo • zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa łódzkiego, • które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i należą co najmniej do jednej z poniższych grup: a) kobiety, b) osoby z niepełnosprawnościami, c) osoby długotrwale bezrobotne, d) osoby w wieku 50 lat i więcej, e) osoby o niskich kwalifikacjach.
Czas trwania 100
Typ zaświadczenia
Najbliższy termin
Nazwa Grafik komputerowy (projekt UE)
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Opis Projektowanie grafiki komputerowej, obróbka zdjęć, przygotowywanie grafiki na potrzeby Internetu i do druku.
Wymagania/adresaci Grupa docelowa: • osoby w wieku 30 lat i więcej, • bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo • zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa łódzkiego, • które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i należą co najmniej do jednej z poniższych grup: a) kobiety, b) osoby z niepełnosprawnościami, c) osoby długotrwale bezrobotne, d) osoby w wieku 50 lat i więcej, e) osoby o niskich kwalifikacjach.
Czas trwania 100
Typ zaświadczenia
Najbliższy termin

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy

ul. Bitwy Nad Bzurą 1
99-100 Łęczyca

tel. +48 24 721 37 29

e-mail: ckleczyca@zdz.edu.pl
Messenger: m.me/zdzleczyca

Polecamy

Polecamy