Dodał: okz_leczyca Data: 23/02/2021 - 01:13:26
Kursy, szkolenia

Zapraszamy osoby niepracujące do wzięcia udziału w projekcie pn. "Kwalifikacje zawodowe - szansą na rynku pracy"


Grupa docelowa:

 • osoby w wieku 30 lat i więcej,
 • bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo
 • zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa łódzkiego,
 • które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i należą co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

SZKOLENIA W PROJEKCIE (do wyboru):

Grafik komputerowy: projektowanie grafiki komputerowej, obróbka zdjęć, przygotowywanie grafiki na potrzeby Internetu i do druku.

Programista stron www:  projektowanie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5/CSS3/JavaScript, podstawy programowania stron z wykorzystaniem PHP i bazy danych MySQL


czytaj więcej...

Dodał: okz_leczyca Data: 31/12/2020 - 12:04:48
Informacyjne

  Od października 2020 OKZ w Łęczycy współrealizuje projekt "Pociąg do Roboty"

  Projekt „Pociąg do roboty” nr RPLD.09.01.01-10-B164/19, jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w partnerstwie z SYNERGIA Iwona Święcicka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  Kwota dofinansowania: 399 537,46 PLN  czytaj więcej...

   

  Menu główne

   

  Kontakt

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
  Centrum Kształcenia w Kutnie
  Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy

  ul. Bitwy Nad Bzurą 1
  99-100 Łęczyca

  tel. +48 24 721 37 29

  e-mail: ckleczyca@zdz.edu.pl
  Messenger: m.me/zdzleczyca

  Kategorie wiadomości